صدور بیمه شخص ثالث

در این نمایندگی صدور بیمه شخص ثالث به شرح ذیل قابل اجرا میباشد :

اعطای تخفیف عدم خسارت برای اتومبیل های با سال ساخت بالا :

1- اعطا 10% تخفیف بیشتر از تخفیف عدم خسارت برای خودروهای تا سه سال ساخت و اعطا 5% تخفیف بیشتر از تخفیف عدم خسارت برای خودروهای تا چهار سال از سال ساخت آنها گذشته باشد.

  • ·      توجه فرمایید این تخفیف فقط مشمول خودروهایی میگردد که بیمه نامه ثالث آنها فاقد خسارت یا دارای تخفیف عدم خسارت باشد .

2-                     اعطا 20% تخفیف به اتومبیل های صفر کیلومتر

 

JoomShaper