اعطای تخفیف ویژه به مشتریان و سپرده گذاران بانک پاسارگاد

اعطای تخفیف ویژه به مشتریان و سپرده گذاران بانک پاسارگاد،در صدور بیمه نامه بدنه و شخص ثالث اتومبیل:

اعطای تخفیف ۱۰ درصد به سپرده گذاران بانک پاسارگاد،مازاد بر تخفیفات سالیانه،در صدور بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل

JoomShaper