گزارش آماری پرداختی های صنعت بیمه کشور

 

پرداخت خسارت ۸۰.۸ هزار ميليارد ريالي شركت هاي بيمه به بيمه‌گذاران

صنعت بيمه كشور در هشت ماهه اول ۱۳۹۴ حدود ۱۴۹ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد و حدود ۸۰.۸ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۲.۷ درصد رشد نشان مي دهد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري، سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به حدود ۵۷.۴ درصد رسيد و ۴۲.۶ درصد ديگر توسط بيمه ايران به عنوان تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۵ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه بيش از ۱۵.۷ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با ۸ ماهه سال قبل ۳۴.۶ درصد رشد داشته است. ۴۰ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و  ۳۳.۷ درصد از خسارت ها در بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي هركدام در حدود ۶.۶ درصد از خسارت هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.

نسبت خسارت (كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه    آن نسبت مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود) در اين مدت نزديك به ۵۴.۳ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۵ واحد افزايش نشان ‌مي دهد.

 

JoomShaper