پرداخت سرمایه فوت بیمه شده

 

این بیمه نامه پوشش فوت به هر علت را در مدت بیمه نامه و دوران پرداخت مستمری داراست و بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده بنا به درخواست بیمه گذار بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه ضریبی از حق بیمه را تا سقف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به استفاده کننده (گان) تعیین شده از سوی بیمه شده ، پرداخت نماید .

- تناسب حق بیمه با افزایش حقوق

- مشارکت کارفرما درپرداخت حق بیمه و سپرده

در این بیمه نامه ، کارفرما (بیمه گذار) می تواند با پرداخت قسمتی از حق بیمه و تعهد پرداخت مابقی آن توسط شخص بیمه شده ، در خرید این محصول مشارکت نماید .همان طور که اشاره شد بهترین راه برای مشارکت کارفرما در پرداخت حق بیمه ، سپرده گذاری برای بیمه شدگان از محل ارزش بازخرید سنوات خدمت آنان می باشد .

- مدت بیمه نامه و مدت پرداخت مستمری

مدت بیمه نامه برای پرداخت اقساط حق بیمه و تشکیل سرمایه حداقل ۳ سال و حداکثر ۳۰ سال تعیین شده است .هر یک از بیمه شدگان می توانند با گذشت حداقل ۳ سال از مدت بیمه نامه درخواست دریافت اندوخته بیمه را بصورت یکجا و یا برقرای مستمری نمایند .حداقل مستمری ۵ سال و حداکثر تا پایان عمر بیمه شده می باشد .

JoomShaper