تاخیر در پرداخت اقساط بیمه عمر و تامین آتیه

درصورت تاخیر در پرداخت اقساط از سوی بیمه گزار، درصورت بروز حادثه و اعلام خسارت بیمه گزار ،نحوه جبران خسارت چگونه است؟

درصورت عدم پرداخت اقساط بیمه در سررسید معین و بروز خسارت، جهت جبران خسارت توسط بیمه گر سه نظریه وجود دارد:

1.تعهد بیمه گذار پرداخت کل حق بیمه هست اگر بیمه گذار بخشی از حق بیمه رو پرداخت کنه و از پرداخت بقیه اقساط خوداری کنه در واقع تعهد خودش رو انجام نداده بنابراین بیمه گر هم تعهدی برای پرداخت خسارت نداره

2.بیمه گر حق یبمه دریافتی رو بر اساس تعرفه کوتاه مدت حساب میکنه اگه حق بیمه تا زمان وقوع حادثه کافی باشه خسارت پرداخت میشه واگه کافی نباشه بیمه گر تعهدی نداره

3.با توجه به اینکه بیمه گذار بخشی از حق بیمه رو پرداخت کرده بیمه گر هم به همان نسبت خسارت رو پرداخت میکنه.

البته دریافت حق بیمه در مقابل قرارداد بیمه هست اگه بیمه گذار حق بیمه رو در موعد مقرر پرداخت نکنه بیمه گر هم تعهدی برای پرداخت خسارت نداره ولی اگه بیمه گر موافقت کنه بیمه گذار حق بیمه رو قسطی بپردازه سه روش فوق مطرح میشود

 

JoomShaper